Dutch Event: Data delen voor een gezondere stad

November 6 2017

Onze medische gegevens zijn ons zeer waardevol. En terecht. Maar ze zijn niet alleen waardevol voor onszelf, ze kunnen ook veel betekenen voor het publiek belang. Nu delen we onze medische data al met Facebook, Apple en Google. Die krijgen onze gegevens binnen via de populaire ‘fitbits’ en de medische zoektermen die we intypen op Google. Zou die data niet in betere handen zijn bij onze huisartsen en non-profit organisaties, die ze in kunnen zetten voor een gezonde stad?

Koop Tickets

Samen met maatschappelijke partners, wil gemeente Amsterdam hier verandering in brengen door een living lab op te zetten. Een zorgvuldig opgebouwd, digitaal platform dat huisartsen, bedrijven en maatschappelijke organisaties samenbrengt en waarop burgers data delen zodat de gezondheid van Amsterdammers effectief verbeterd kan worden.

Het living lab zal dienen als proeftuin met ons, Amsterdammers, als onderwerp. Met behulp van persoonlijke gegevens zoeken we uit hoe we in ons publieke domein de grootste uitdagingen van de toekomst samen aangaan. Hoe blijven we met z’n allen zo lang mogelijk gezond en hoe worden we op een betaalbare en prettige manier oud? Er zijn een hoop middelen die we kunnen inzetten om de gezondheidszorg te verbeteren en te personaliseren. Van zorgrobots tot digitale platformen op gebied van langer zelfstandig thuis wonen.

In dit lab worden de gegevens op een veilige manier ingezet voor het publieke belang. Zou u anoniem uw medische gegevens willen delen met de gemeente, zodat er gericht gewerkt kan worden aan een betere volksgezondheid? Wat krijgt u daar precies voor terug en wat is eigenlijk het alternatief?

In dit debat gaan we in op deze vragen. Met de volgende groep van kritische experts bespreken we op een constructieve manier de sociale innovaties in de zorg: Michiel Heidenrijk (Directeur Amsterdam health & technology center), Steven van de Vijver (Directeur urban health van het amsterdam institute for global health and development) en Derk Arts (Castor start-up voor data in de zorg), zullen spreken over de voordelen van technologische innovatie voor de zorg. Hoe pakken we het aan? Wat hebben Amsterdammers hier aan?
Jaap-Henk Hoepman (Directeur privacy & identity lab, hoofddocent privacy enhancing technologies), zal vanuit zijn expertise het plan van de gemeente bekijken. Waar zitten de valkuilen? Waar moet de gemeente op letten als het Amsterdam Living Lab van start gaat?
Maxim Februari (filosoof, jurist, schrijver en columnist) zal een kritische beschouwing geven op wat technologische innovatie betekent voor identiteit en menselijkheid.

Dit programma wordt gemaakt door De Balie en het Joep Lange Instituut, in samenwerking met het Amsterdam Health and Technology Institute (AHTI). 

Koop tickets

Redacteur: Sophie Rutenfrans